Szolgáltatások

Clipboard03
 • ingatlan és társasházkezelői valamint közösképviseleti  tevékenységek  elléátás a Társasházi törvényben meghatározottak,  valamint a Társasházak igényei szerint, megbízási szerződésben leírtak alapján
 • társasházak számviteli és ügyviteli feladatainak az elvégzése, könyvelés,könyvvezetés befizetések, hátralékok folyamatos nyilvántartását, saját számítógépes ügyviteli programrendszeren keresztül biztosítjuk
 • éves közgyűlések összehívása, pénzügyi elszámolások , gazdálkodási tervezetek elkészítése
 • a társasház harmadik személlyel szembeni képviselete
 • a lakókkal, valamint a számvizsgáló bizottság tagjaival történő személyes, szoros kapcsolattartás
 • a társasház gyakori látogatása, személyes tapasztalatok begyűjtése, problémák, észrevételek, javaslatok megbeszélése, megoldásukra irányuló törekvések egyeztetése
 • műszaki és üzemeltetési problémák, hibaelhárítások azonnali megoldása, orvoslása
 • egyéb javítási, ill. felújítási munkák elvégeztetésének intézése , a gazdálkodási tervben elfogadottak szerint
 • a társasház gazdasági- és műszaki előnyeit szolgáló pályázatok, kiírások, pályázati lehetőségek állandó figyelése, nyomonkövetése
 • a lakók közmegelégedésére szolgáló takarékos gazdálkodás, a számvizsgáló bizottság tagjainak a bevonásával, együtt működésével
 • közös költség nem fizetéséből, valamint egyéb fizetési kötelezettség elmulasztásából (panel program finanszírozás) eredő kintlévőségek behajtására irányuló szigorú intézkedések foganatosítása, eljárások kezdeményezése
 • reprezentatív, minden igényt kielégítő irodai szolgáltatás, amely gépjárművel és tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető
 • irodánk nyitva tartási idejében a lakók személyes ügyintézése,az aktuális társasházzal kapcsolatos felvetések, észrevételek, esetleges problémák megbeszélése, készséges felvilágosítás
 • állandó telefon ügyelet (vezetékes, mobil)
 • állandó email kapcsolat biztosítása
 • az ellátás magas színvonala érdekében korlátozott számú képviselet ellátása